הודעה לתושבים -הקמת צוות חוסן יישובי - צח"י

מזכירות המושבה | עדכון אחרון:  28/03/2019 11:41

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: vmkineret@gmail.com