מחנה ימי - יולי 2017 - צופי ים זבולון כנרת

08/01/2020 13:44
מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: vmkineret@gmail.com