כנס בנושא תחבורה וצדק סביבתי

מהמועצה | עדכון אחרון:  17/11/2021 10:47
כנס צדק סביבתי בתחבורה

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: vmkineret@gmail.com