התפשטות שפעת העופות

דרושים | עדכון אחרון:  03/01/2022 12:33
המלצות לחיטוי  (1)

שלום רב,

 

עקב התפשטות מגיפת שפעת עופות במחוז הצפון בלולים ובציפורי בר,  מבקשת להעביר  את ההנחיות לציבור בתחום אחריותכם.

יש לציין שהציפורים החולים מאפשרים להתקרב אליהם ולהיות במגע אתם והיו הרבה חשיפות במקומות שונים במחוז, בק"ש, כ. סולד, בלפוריה, ליד עכו וכרמיאל. כולל חשיפת הילדים.

כל מי שהיה ממגע חשוד צריך להתייעץ עם צוות לשכת הבריאות .

בנוסף יש צורך בהסברה שאנשים לא יתקרבו לציפורים חולים ומתים.

יש לבצע חיטוי בפרקים , מתקני שעשועים עם כלור בריכוז 1000 ppm במקומות בהם נמצאו ציפורים נגועים ופגרים.

מצורפת מידע הסברתי בשפות שונות, פניה לעובדים זרים בדגש להימנע מצייד  וגם הנחיות בריאות הסביבה שנכתבו בתקופת הקורונה אבל מתאימים גם לשפעת העופות.

 

 

 . הודעת משרד הבריאות

 

*הנחיות בריאותיות בעקבות מקרי שפעת העופות במשקי גידול עופות ובעופות בר במספר מוקדים במדינה ובצפון בפרט*

 

 

בתקופה האחרונה אנו עדים למספר מוקדי התפרצות  שפעת העופות בקרב עופות בר וחיות משק. על אף הסיכון הנמוך להדבקה באדם בשפעת העופות, הסיכון למחלה חמורה ואף לתמותה במקרים אלו הינו גבוה.

 

משרד הבריאות נוקט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת למנוע תחלואת אדם, לרבות ביצוע חקירות למגעים ומתן טיפול תרופתי מונע במידת הצורך לאחר חשיפה. בנוסף המשרד מקיים שיח פעיל עם משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים וכן גופים נוספים, למתן מענה מהיר בכל מידע על התפרצות.

 

עם זאת חשוב לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות והשירותים הווטרינריים של משרד החקלאות, על מנת לצמצם את הסכנה תחלואת אדם. 

 

*הציבור נדרש להקפיד על ההנחיות הבאות:*

 

•        אין להתקרב לעופות בר חולים או פצועים. כמו כן, חל איסור מוחלט לגעת ו/או לפנות פגרים של עופות הנמצאים בשטח פתוח. במקרים אלה יש לדווח למוקד משרד החקלאות 6016* (יש להודיע על המצאות בעלי כנף חולים או פגרים).

•        חל איסור מוחלט  לצוד בעלי כנף וחיות בר העלולים להיות נגועים בשפעת העופות.  

•        אין להיכנס לשמורות הטבע והאתרים הבאים שנסגרו: אגמון החולה ושמורת החולה, אגמון חפר, שמורת חי בר כרמל ושמורת הטבע עין אפק.

•        אם הנכם חוששים שבאתם במגע עם בעל כנף נגוע, יש לפנות באופן מידי ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריכם לצורך התייעצות בנושא הטיפול המונע.

•        הציבור נדרש להקפיד על רכישה של מוצרי עוף וביצים במקומות מוסדרים בלבד וביצים חתומות בחותמת פיקוח. יש להקפיד על בישול יסודי של ביצים ובשר עוף, שמירה על היגיינה ושטיפת הידיים לאחר מגע עם הבשר או הביצים והפרדה בין המזון מן החי  טרם בישולו למזונות אחרים. מידע נוסף על צריכת מוצרי עוף ביצים ובשר באתר משרד הבריאות- 

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/food/HandlingFood/Guide_treatment_and_food_hygiene/Pages/Fresh_meat_winged.aspx 

 

 

מידע נוסף על שפעת העופות באתר משרד החקלאות –

https://www.gov.il/he/departments/topics/avian-influenza/govil-landing-page?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

 

מידע נוסף על שמורות הטבע והאתרים באתר רשות הטבע והגנים- 

https://www.parks.org.il/tag/%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA/ 

 

 

 

 

. 29 декабря 2021 г.

 

Сообщение Минздрава

 

Рекомендации по сохранению здоровья в следствие случаев птичьего гриппа на птицеводческих фермах и среди диких птиц в ряде населенных центров страны и, в частности, на Севере

 

В последнее время мы стали свидетелями ряда вспышек птичьего гриппа среди диких птиц и на птицеводческих фермах. Несмотря на низкий риск заражения человека птичьим гриппом, риск серьезных заболеваний и даже смерти в случае заражения довольно высок.

 

Министерство Здравоохранения принимает все имеющиеся в его распоряжении меры для предотвращения заражения людей, включая расследование контактов и, при необходимости, профилактическое лечение лекарственными препаратами после контакта. Кроме того, министерство поддерживает активный диалог с Министерством Сельского Хозяйства, Управлением природы и парков, а также другими органами, чтобы быстро реагировать на любую информацию о вспышке.

 

Однако важно следовать указаниям Министерства Здравоохранения и Ветеринарных служб Министерства Сельского Хозяйства, чтобы снизить риск заражения человека.

 

Необходимо придерживаться следующих правил:

• Не приближайтесь к больным или раненым диким птицам. Кроме того, категорически запрещается трогать и / или перемещать тушки птиц, находящихся в открытом пространстве. В таких случаях необходимо сообщить на горячую линию *6016 Министерства сельского хозяйства (необходимо уведомить о нахождении больных или мертвых животных).

 

• Категорически запрещается охота на крылатых и диких животных, которые могут быть заражены птичьим гриппом.

 

• Не входите в заповедники и следующие закрытые места: Агмон Хахула и заповедник Хула, Агмон Хефер, заповедник Хай Бар Кармель и заповедник Эйн Афек.

 

• Если вы подозреваете, что вступили в контакт с инфицированным крылатым животным, вам следует немедленно обратиться в ближайший к вашему месту жительства отдел здравоохранения для консультации по вопросам профилактики.

 

• От населения требуется покупать куриные яйца и яичные продукты только в проверяемых местах, удостоверившись, что яйца проштампованы проверочным штампом. Следует тщательно готовить яйца и курицу, соблюдать гигиену и мыть руки после контакта с мясом или яйцами, а также отделить сырую пищу животного происхождения от других продуктов.

 

Подробнее о потреблении куриных продуктов, яиц и мяса на сайте Минздрава: 

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/food/HandlingFood/Guide_treatment_and_food_hygiene/Pages/Fresh_meat_winged.aspx

 

Подробнее о птичьем гриппе на сайте Минсельхоза: 

https://www.gov.il/he/departments/topics/avian-influenza/govil-landing-page?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

 

Более подробная информация о заповедниках на сайте Управления природы и парков:

https://www.parks.org.il/tag/%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7% 95% D7% AA /

 

 

בברכה

 

ב/ קרן

דר' אולגה ויניצקי

רופאת המחוז

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: vmkineret@gmail.com