הרשמה לקורס מתקדם בנושא הנדסת מערכות למהנדסי מים - המכללה האקדמית כנרת

מזכירות המושבה (12/10/2020 11:44)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]