מכתב ממחלקת מים וביוב במועצה האזורית לתושבי כנרת

מזכירות המושבה (11/07/2019 15:06)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]