הודעה לתושבים -הקמת צוות חוסן יישובי - צח"י

מזכירות המושבה (28/03/2019 11:41)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]