משה כהן 

ט"ו בתשרי תרע"ד י"א באיייר תש"ח
20/05/1948 - 16/10/1913
מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]