אברהם נוימן 

ו' באייר תרע"ג ט' באייר תש"ח
18/05/1948 - 13/05/1913
מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]