עמיחי הלוי

י"ב בשבט תרפ"א י"ט בחשוון תש"ב
09/11/1941 - 21/01/1921
מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]