אפרים טישלר 

ו באדר ב' תרפ"א י"ב בניסן תשי"א
18/04/1951 - 16/03/1921
מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]