אורי כבשנה 

ח' בסיון תש"ט י"ט בתשרי תשל"ד
15/10/1973 - 05/06/1949
מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]