דוד אברמסון (דודו ) 

ט"ו בשבט תרצ"ג ט"ז באייר תשי"ג
01/05/1953 - 11/02/1933
מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]