מחנה ימי - יולי 2017 - צופי ים זבולון כנרת

07/09/2017 14:26
מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]