הזמנה - היו לילות - חצר כנרת 6.8.20

תרבות (23/07/2020 08:23)
הזמנה היו לילות מוקי צור  6.8.20
מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]