מכרז פנימי/פומבי לגיוס פסיכולוג חינוכי במוא"ז עמק הירדן

מהמועצה (03/09/2020 11:08)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]