מכתב להורים בנושא חיסון לקורונה

מהמועצה (10/02/2021 12:24)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]