מכרז פנימי/חיצוני לגיוס מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה

מהמועצה (06/04/2021 09:16)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]