הזמנה לאירוע חשיפה בני משפחה מטפלים - בית המייסדים

מהמועצה | עדכון אחרון:  12/07/2021 13:30

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: vmkineret@gmail.com