פרסום בישובים - מכרז פנימי/פומבי לגיוס נאמן קורונה בית ספרי - לבתי הספר היסודיים בעמק הירדן - 7 משרות ; טופס השתתפות במכרז

מהמועצה | עדכון אחרון:  14/09/2021 14:45

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: vmkineret@gmail.com