מה במועצה - גיליון 188 25.6.20

מהמועצה (25/06/2020 13:26)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]