מכרז פומבי לגיוס קצין ביקור סדיר (קב"ס) פרסום בישובים

דרושים (24/06/2020 08:50)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

מושבה כנרת, מושבה כנרת מיקוד: 1510500
טל: 04-6750142, פקס: 04-6751081, דוא"ל: [email protected]